11
gru

Poradnik weselny #2 Formalności ślubne. O tym nie możesz zapomnieć!

Poradnik weselny, formalności ślubne. O tym nie możesz zapomnieć!

Ślub i wesele kojarzą się zwykle z białą suknią, obrączkami, pięknie udekorowaną salą i huczną zabawą do samego rana. Zanim jednak nadejdzie ten dzień, Młoda Para musi załatwić szereg formalności przedślubnych, bez których całe weselne przedsięwzięcie nie będzie możliwe. Zawarcie ślubu to bowiem nie tylko sakramentalne przyrzeczenie spędzenia ze sobą reszty życia. Wywołuje ono także szereg konsekwencji natury prawnej. Zobaczcie, co trzeba załatwić przed ślubem i jak wygląda przebieg ślubu krok po kroku.

Rodzaje ślubów

To, jakie dokumenty będą potrzebne do ślubu zależy od tego, na który rodzaj ceremonii się zdecydowaliście. W Polsce do wyboru macie jedną z trzech możliwości:

-ślub kościelny
Wywołuje jedynie skutki kanoniczne, odbywa się za zgodą Kurii diecezjalnej. W praktyce prawie nie występuje.

-ślub cywilny
Ślub cywilny bierze się w Urzędzie Stanu Cywilnego (lub poza nim), wywołuje on skutki administracyjne i prawne.

-ślub konkordatowy
Znany potocznie jako ślub kościelny. To najczęściej wybierana forma zawarcia związku małżeńskiego. Ślub konkordatowy bierze się w kościele. Wywołuje on jednocześnie skutki kanoniczne i cywilne. Odbywa się w parafii Pana lub Pani Młodej, lub w innej parafii – po uzyskaniu odpowiedniej licencji.

Formalności przed ślubem cywilnym

Jak już wspominaliśmy w tekście o tym ile czasu potrzeba na przygotowanie wesela, na początku należy zgłosić się do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego. Można wybrać się do dowolnego USC, nie obowiązuje rejonizacja. Podczas tej wizyty należy złożyć zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Należy je sporządzić najwcześniej 6 miesięcy, a najpóźniej miesiąc i jeden dzień przed wybraną datą. Dopiero po miesiącu od podpisania tego zaświadczenia możliwe będzie zawarcie ślubu cywilnego. Jeśli planujecie ślub w godzinach późniejszych niż zwyczajowe 12.00-15.00, to zgłoście się do Urzędu wcześniej.

Podczas wizyty Kierownik USC przeprowadzi z narzeczonymi krótką rozmowę na temat praw i obowiązków małżonków, doniosłości małżeństwa oraz wyborze nazwisk dla siebie i dzieci – choć decyzję o tym możecie podjąć nawet w dniu ślubu.

Należy także uiścić opłatę skarbową w wysokości 84 zł. Jeśli chcecie zawrzeć małżeństwo poza siedzibą USC, to przygotujcie się na dodatkowy wydatek w postaci 1000 zł.

Dokumenty do ślubu cywilnego

Nie zapomnijcie zabrać ze sobą ważnych dowodów osobistych oraz skróconych aktów urodzenia. Jeśli jesteście rozwodnikami, musicie przedstawić także skrócony odpis aktu małżeństwa oraz odpis wyroku sądu potwierdzający rozwód. W przypadku wdowców konieczny będzie także odpis aktu zgonu małżonka, a w przypadku cudzoziemców: ważny paszport, przetłumaczony na język polski akt urodzenia oraz wydane przez właściwy organ zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ.

Przebieg ślubu cywilnego

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego odbywa się w uroczystej atmosferze. W celu jego zawarcia małżonkowie muszą wspólnie stawić się przed Kierownikiem USC, najlepiej już około 30 minut przed planowaną ceremonią. Kierownik uroczyście pyta narzeczonych, czy chcą zawrzeć ze sobą związek małżeński oraz jakie nazwiska wybrali dla siebie oraz dla swoich dzieci. Odbywa się to w obecności dwóch pełnoletnich świadków, którzy podpisem potwierdzają, że nie wiedzą o żadnych okolicznościach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Co ciekawe, obaj świadkowie mogą być tej samej płci, choć zwyczajowo dobiera się dwie osoby płci przeciwnej. Najpierw mężczyzna, a potem kobieta wypowiadają następujące słowa przysięgi:

Tekst przysięgi małżeńskiej w Urzędzie Stanu Cywilnego
Świadomy/a praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię Panny/Pana Młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

Po odebraniu oświadczeń obu stron, Kierownik USC ogłasza skuteczne zawarcie związku małżeńskiego. Następnie następuje podpisanie aktu małżeństwa przez nowożeńców, świadków i Kierownika. Całość ceremonii nie powinna zająć dłużej niż 20 minut.

Jeśli zależy Wam na otrzymaniu odpisu aktu ślubu, to za opłatą skarbową w wysokości 22 zł otrzymacie go dzień po ślubie w dowolnym USC. Gdy zaś chcecie mieć je na druku unijnym (międzynarodowym, bez konieczności tłumaczenia), koniecznie poinformujcie o tym urzędnika.

Formalności przed ślubem konkordatowym

Formalności związane ze ślubem konkordatowym wymagają nieco więcej czasu i można podzielić je na kilka fragmentów.

Spisanie protokołu

Zacznijcie od wizyty w kancelarii parafialnej w miejscu, w którym bierzecie ślub – nie później niż 3 miesiące przed ceremonią, choć zalecane jest 6 miesięcy. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą ważnych dowodów osobistych oraz metryki chrztu i bierzmowania, które odbierzecie w swojej parafii. Są one ważne 3 miesiące. Podczas tej wizyty spisany zostanie protokół przedślubny.

Następnie zorganizujcie zapowiedzi przedślubne, które muszą być ogłoszone w parafii, w której bierzecie ślub, co najmniej w 2 niedziele lub święta. Są one ważne przed 6 miesięcy, co stwierdza specjalne zaświadczenie, które otrzymacie.

Przygotujcie się także na wywiad, który przejdziecie osobno. Dotyczy on nie tylko waszego stanu zdrowia i samodzielności w podjęciu decyzji o ślubie, ale zostaniecie także zapytani o choroby genetyczne w rodzinie oraz relacje prawne z przyszłym małżonkiem. Jego celem jest potwierdzenie braku przeszkód wynikających z prawa kanonicznego, uniemożliwiających zawarcie małżeństwa.

Zaświadczenie z USC

Przed ślubem kościelnym musicie udać się także do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie za okazaniem dowodów osobistych i skróconych odpisów aktów urodzenia (i aktu zgonu współmałżonka w przypadku wdowców) otrzymacie zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.

W międzyczasie konieczne będzie jeszcze zapisanie się na kurs przedmałżeński. Zajmie Wam to około 10 spotkań, które odbędą się na przestrzeni od 1 do 2-3 miesięcy. Należy także odbyć spotkania w Poradni Rodzinnej oraz uzyskać licencje od proboszczów swoich parafii, jeśli ślub nie odbywa się ani w parafii narzeczonej ani narzeczonego.

Przed ślubem kościelnym musicie także odbyć dwie spowiedzi – na miesiąc i na dzień przed ceremonią.

Spisanie Aktu Ślubu

Zwykle odbywa się to tuż przed Mszą Świętą ślubną. W obecności świadków narzeczeni przedstawiają dowody osobiste (swoje i świadków) oraz potwierdzenia ukończenia nauk przedmałżeńskich, spotkań w poradni rodzinnej i wygłoszenia zapowiedzi – o ile wcześniej ich nie dostarczyli. Przed samym ślubem należy donieść także potwierdzenia odbycia dwóch spowiedzi przedmałżeńskich. Podpiszecie także zgodę na wywołanie przez ślub kościelny skutków cywilnoprawnych.

Przebieg ślubu kościelnego

Ceremonia ślubu kościelnego nie różni się znacznie od zwykłej Mszy Świętej, jest ona jednak wzbogacona o dodatkowe elementy i oczywiście dużo bardziej uroczysta. Zwyczajowo Pan Młody czeka na Panią Młodą przy ołtarzu, gdzie doprowadza ją ojciec i symbolicznie przekazuje przyszłemu mężowi. Para Młoda może zdecydować, jakie fragmenty Pisma przeczytane będą w trakcie Liturgii Słowa. Po homilii następuje Liturgia Sakramentu. Młoda Para staje przed ołtarzem i odpowiada na pytania kapłana:

– Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?

– Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i chorobie, w dobrej i zlej doli, aż do końca życia?

– Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

Na pytania Młodzi zgodnie odpowiadają: „Chcemy.”

Następnie odmawia się modlitwę do Ducha Świętego oraz przechodzi do właściwego momentu udzielenia Sakramentu. Para Młoda podaje sobie ręce, które kapłan zwiąże stułą, a następnie powtarza słowa przysięgi małżeńskiej. Zaczyna Pan Młody.

Tekst przysięgi małżeńskiej

„Ja (imię Pana/Pani Młodej) biorę Ciebie (imię Pani/Pana Młodego) za żonę/za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”

Następnie wymieniają się obrączkami, mówiąc sobie:

„(Imię Pani/Pana Młodego) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”

Gratulacje! Od teraz oficjalnie jesteście mężem i żoną! Kolejne elementy Mszy zbliżone są już do tych tradycyjnych.

Po ślubie, w ciągu 5 dni kancelaria parafialna prześle komplet dokumentów ślubnych do USC, który sporządzi akt ślubu. Będzie on dostępny po około 2 tygodniach. Przygotujcie się na opłatę skarbową w wysokości 84 zł oraz 22 zł za odpis skrócony aktu. Pamiętajcie także, że ze ślubem kościelnym wiąże się opłata „co łaska”, która zwykle wynosi kilkaset złotych.

Niezależnie, czy zdecydowaliście się na ślub konkordatowy, czy cywilny – z pewnością będzie to wspaniałe wydarzenie. A w dodatku teraz nie ma już przed Wami żadnych tajemnic! Przygotujcie wszystkie wymagane dokumenty, zwracajcie uwagę na terminy i przede wszystkim… świetnie się bawcie

foto: Katarzyna Pyrchała fotografia

https://www.facebook.com/lightmepl/

https://www.instagram.com/lightme_pl/